Overordnet om fremtidens energiforsyning

Omstilling fra fossile brændstoffer -> grøn energi

Folketingets klimastrategi om en reduktion af drivhusgasudledningen på 70 pct. i 2030 omfatter også udfasning af olie og gasfyr. Alternativet til udfasning af olie og gasfyr er typisk fjernvarme eller varmepumpe.

Vi har i de efterfølgende afsnit forsøgt at informere om de kommende planer om fjernvarme i vores områder og individuelle varmepumper, hvor begge løsninger understøtter den grønne omstilling af Danmark.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Der er juni 2022 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 grundejerforeninger Søgården, Brudegården og Furesø Haveby til at kigge nærmere på vores mulighed for at samarbejde om fremtidens energiforsyning, herunder fjernvarme.