NYT

Generalforsamling blev afholdt i sidste uge med 55 deltagere; ingen kan i mands minde huske, at vi før har været så mange.

Vi takker for det store fremmøde og takker Jens for hans oplæg, beregninger og analyse vedr. fjernvarmesituationen – se både hans oplæg og Farum Fjernvarmes (FF) henne på fanebladet om energiforsyning.

Generalforsamlingsreferatet er nu tilgængeligt her på siden.

Siden har der været holdt stormøde/infomøde med ca. 10 x så mange deltagere i arenaen af FF og Furesø Kommune i fællesskab, så energiforsyning er SÅ meget på dagsordenen.

I bestyrelsen vil vi følge op bl.a. med at indhente en meningstilkendegivelse fra alle medlemmer for at se, om vi kan komme op på den 70 %s tilslutning, som er en forudsætning for, at FF vil rulle/grave ledninger ud her i området.