NYT

Der er juni 2022 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de 3 grundejerforeninger Søgården, Brudegården og Furesø Haveby til at kigge nærmere på vores mulighed for at samarbejde om fremtidens energiforsyning, herunder fjernvarme.