Vandledning: fra jern til plast

Farum Vandværk skifter vandforsyningsledningerne til plast. De stiller i den forbindelse krav til husejerne om, at deres vandforsyning fra vejen ind til husene også skal være af plast. Dette fordi der er registreret et for stort vandspild.

Nogle huses vandledninger er i forvejen af plast, så er alt godt.

Hvis man har jernrør og ikke ønsker at foretage den investering en udskiftning til plast vil kræve, kan man vælge at undlade, så skal der dog sættes en målebrønd op ved vejen – for egen regning – og så er man selv ansvarlig for potentielt vandspild fra denne og ind til huset.

En gruppe grundejere satte sig for at undersøge dette, hermed beretning fra dette arbejde:

“Udskiftning af vandstikledning, Stavnsholt.

Tjørnevænget/Syrenvænget/Klintedalen skulle have skiftet vandforsyning, og i den forbindelse skulle stikledninger skiftes fra jern til plast med start slut marts 2021.

Vi samlede 5 husstande fra Tjørnevænget og gik i gang med at undersøge hvor mange husstande det drejede sig om i håb om at kunne forhandle os frem til en god pris.

Entreprisen omfattede 27 husstande på Tjørnevænget/Syrenvænget/Klintedalen samt potientielt op til 150 husstande, hvis alle veje der omfattes af udskiftning af vandforsyning medregnes.

Vi dannede os et overblik for hvad der skulle laves hos hver enkelt og søgte et prisoverslag hos 7 VVS leverandører.

Svaret var det samme hos alle leverandører, “vi laver ikke et samlet prisoverslag” så alle husstande måtte selv i gang med at få tilbud samt igangsætte opgaven.

Forskellige leverandører blev valgt, heriblandt kommunens hovedentreprenør.

Arbejdet blev udført hen over sommeren 2021″.

—————