Vedtægter & ordensregler

VEDTÆGTER

Vedtægter senest revideret 31.5 2017

ORDENSREGLER
Grundejerforeningen har et meget begrænset regelsæt. Som grundregel skal man tage hensyn til naboen – tal med ham/hende, hvis du er i tvivl.

Støjgener
I perioden 1. maj til 15. september:
Motorplæneklippere, motorsave, vinkelslibere, slagboremaskiner m.v. må kun anvendes

– mandag til fredag indtil kl. 19:30,
– lørdag kun mellem kl. 10:00 og 16:00 og
– søn- og helligdage kun mellem kl. 10:00 og 14:00.

Træer
Store træer bør beskæres eller evt. fældes, hvis de generer naboen.

Hunde
Hunde må ikke med deres gøen, gøren og laden være til gene for naboerne og må ikke luftes i Furesø Havebys område uden behørig oprydning.

Afbrænding
Afbrænding af haveaffald er forbudt i henhold til brandvedtægten.

Kørehastighed
Ofte køres der for stærkt i vort område, og derfor skal motorkøretøjernes hastighed nedsættes på vore veje, så der ikke skabes utryghed for legende og cyklende børn.

SÆRLIGE PLIGTER
Selv om vejene i Furesø Haveby er kommunale, er grundejerne pålagt særlige pligter med hensyn til vedligeholdelse.

Fortov/rabat
Grundejeren har pligt til at luge, feje, snerydde, salte, gruse etc. fortov, der grænser op til ejendommen. Har du rabat grænsende op til din ejendom, har du pligt til at slå græsset/luge og sørge for renholdelse af rabatten.

Beskæring af hæk og beplantning
Vejen, fortovet eller rabatten skal kunne bruges i sin fulde bredde, og frihøjder fremgår af tegningen “Beskæring af træer og buske mod vej.